Bỏ dòng bản quyền template SmartAddon

Khi ta dùng teplate của SmartAddon mặc định nhà cung cấp sẽ để lại trên giao diện dòng chữ bản quyền như sau:

Copyright © Your template…All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Bỏ bản quyền SmartAddon Template

Bỏ bản quyền SmartAddon Template

Việc bỏ dòng chữ này đòi hỏi can thiệp vào trong code. Hôm nay Rao vặt Biên Hòa hướng dẫn các bạn bỏ đi dòng bản quyền này

Để bỏ thông tin bản quyền này ta tìm đến file yt_template.class theo đường dẫn yourdomain/templates/yourtemplate/includes/

<div class=”footer1″><?php echo $lineone; ?>  Designed by <a target=”_blank” title=”Visit SmartAddons!” href=”http://www.smartaddons.com/”>SmartAddons.Com</a></div>
<div class=”footer2″><?php echo JText::_(‘MOD_FOOTER_LINE2’); ?></div>

Code bản quyền Template

Code bản quyền Template

 

Bình luận qua Facebook

bình luận