Chết cười những status ‘chính chủ’ bất hủ dân mạng

Dân mạng chế những câu nói rất hài hước xung quanh 2 từ “chính chủ”.Các bác xem Ông Thăng ăn trên ngồi chốc ra những cái luật củ chuối không ? Ông ấy làm cái gì cũng bị thiên hạ nói qua chùm ảnh biếm họa sau đây

 

 

 

 

 

Chế xe chính chủ – Đinh La Thăng
[IMG]

Sh chính chủ bố anh:D còn anh có xe đạp chính chủ thôi:D
CLGT nghĩa là:
]
]
]
Cái Luật Gì Thế
]
]
Cái Luật Giao Thông
]
]
]
Của Lão Già Thăng [IMG][IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
Chế xe chính chủ – Đinh La Thăng

[IMG]
xe chinh chu che dinh la thang
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]

luật xe chính chủ của đinh la thăng đang bị ném đá mạnh mẽ trong cộng đòng mạng[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]

Bình luận qua Facebook

bình luận