Chỉ có thể là Sinh Viên

Chỉ có thể là Sinh Viên !
Các bạn thấy các chàng dinh viên nhà ta thế nào , nói thật mang tiếng đi học đại học nhưng có học được cái gì đâu.
Chùm ảnh hài vãi

 

 

 

Đầu học kì 

Sau tuần đầu tiên 

Sau 2 tuần 

Trước tuần thi cuối kì 

Đọc lịch thi 

7 ngày trước khi thi 


6 ngày trước khi thi 

5 ngày trước khi thi 

4 ngày trước khi thi 

3 ngày trước khi thi 

2 ngày trước khi thi 

1 ngày trước khi thi 

Buổi tối trước ngày thi 

1 giờ trước khi thi 

Lúc thi cuối kì 

Ra khỏi phòng thi 

Thi xong … Nghỉ 

Bình luận qua Facebook

bình luận