Hosting tốt và miễn phí với hostinger.vn

Hostinger.vn là dịch vụ hosting tốt nhưng tại sao lại miễn phí?

Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc câu hỏi này. Câu trả lời của nó đây:

Hostinger là một dịch vụ hosting con của 000webhosting.com nổi tiếng trên toàn thế giới đã lâu với phong cách cho khách hàng dùng free trước thoải mái. Nếu khách hàng cảm thấy dịch vụ tốt thì họ sẽ tự động nâng cấp lên gói trả phí, hoặc họ sẽ tự động đóng góp tiền ngược lại cho Hostinger phát triển. Và cái hay của họ ở đây là họ ban đầu cứ cho bạn free, đến một lúc bạn phát triển website lên rầm rộ rồi, nếu chất lượng Hostinger tốt, mà gói free lại không đủ đáp ứng thì bạn sẽ chọn gì, giữa trả 1 khoản phí nhỏ để nâng cấp lên gói premium ở tại chính Hostinger và website đang chạy vẫn chạy ổn định hay cũng phải trả phí để thuê host ở một nhà cung cấp khác để rồi website phải gián đoạn hoạt động, rồi phải chuyển file chuyển database lùng bùng cả lên qua một nhà cung cấp host khác chưa chắc website đã chạy ổn định.

Hosting tốt và miễn phí

Gói hosting của Hostingger.vn

Có thể nhiều bạn sẽ chọn đổi host, riêng tôi nếu dùng tốt thì tôi sẽ trả phí để ở lại và họ sẽ sống dựa trên những khách hàng như tôi

Bình luận qua Facebook

bình luận