Những biển số xe ‘độc nhất’ Việt Nam

Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.Có nên xử phạt không anh em ?

Ảnh vui mà đẹp

Biển số xe hay biển số nhà.

Phép cộng độc đáo trên biển số.

Biển số 0000?

Biển nào đúng?

Xe tàn tạ, biển siêu đẹp.

Biển số đẹp dành cho xe đạp.

Biển… thông báo tìm biển.

Biển số tự chế.

Biển số xe hay biển số người?

Không đèo con gái!

Biển số bằng giấy.

Biển không có số, toàn lời khuyên.

Biển số sinh đôi?

Lại thêm một biển số giấy.

Bình luận qua Facebook

bình luận