Sửa lỗi VPN error 619 khi thiết lập VPN

Khi thiết lập VPN trên win 8 chúng ta thường gặp lỗi sau “Error 619: A connection to the remote computer could not be established, so the port used for this connection was closed. For further assistance, click More Info or search Help and Support Center for this error number.”
Mọi thiết lập chúng ta đều bảo đảm chính xác nhưng vẫn gặp lỗi trên, thường hay gặp khi VPN trên window 8. Rao vặt Biên Hòa hướng dẫn các bạn fix lỗi này như sau
Phải chuột vào card mạng ảo khi đã cài đặt VPN Client trên máy của bạn theo đường dẫn Control PanelNetwork and InternetNetwork Connections.

Fix lỗi Error 619

VPN Property

Ở đây là VPN KATA sau đó vào Property  rồi chọn tab Security, cấu hình lại phần Type of VPN là Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) mặc định đang là automatic
Tiếp theo tại phần Authentication tích vào Alow these Protocols và Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAp v2), cuối cùng nhấn OK hoàn thành
Chúc bạn thành công!

Fix lỗi Error 619 bước 2

Security tab

 

Bài viết liên quan:

Bình luận qua Facebook

bình luận

Mọi chi tiết về bài viết và sản phẩm này.
Xin vui lòng liên hệ:
Trần Hướng
Website: Rao Vặt Biên Hòa
Email: admin@tranhuong.info