Tìm thấy tổ tiên chung của mọi loài trên Trái đất

Các nhà khoa học đã phát hiện một nhóm vi khuẩn có thể là tổ tiên chung của tất cả sự sống trên Trái đất. Tiến sĩ William Duax và các cộng sự thuộc Đại học Buffalo ở New York (Mỹ) đã tiến hành tạo ra một cây tiến hóa mới bằng cách so sánh Read more about Tìm thấy tổ tiên chung của mọi loài trên Trái đất[…]