Cận cảnh ‘nhảy đồng’ trăm triệu tại đền Mẫu

Hầu đồng và nhảy đồng là di sản phi vật thể đẹp ở Việt Nam, nhưng nhiều năm nay, hình thức này đã biến tướng và trở thành cách các bà đồng ‘vặt tiền’ người mê tín ngày càng nghiêm trọng. “Đốt” tiền không tiếc để qua… tứ phủ Trải qua gần 300 km đường Read more about Cận cảnh ‘nhảy đồng’ trăm triệu tại đền Mẫu[…]