Dấu hỏi về “huyền thoại ngoại cảm ” Phan Bích Hằng

Trong giới ngoại cảm, bà Phan Thị Bích Hằng được nhiều người mặc định là thương hiệu uy tín nhất. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến đặt ra nghi ngờ về tính xác thực của những câu chuyện mà nhà ngoại cảm này từng kể để tạo dựng nên ‘thương hiệu’. Chiến tranh đã lùi Read more about Dấu hỏi về “huyền thoại ngoại cảm ” Phan Bích Hằng[…]