Bước leo thang mới của Trung Quốc

Từ lưu hành hộ chiếu lưỡi bò đến việc lặp lại hành động phá hoại đối với tàu Bình Minh 2, chính quyền Trung Quốc đang dấy lên làn sóng phản đối và gây bất bình trong công luận Việt Nam và rất nhiều nước. Có một hiện tượng phổ biến hàng chục năm nay Read more about Bước leo thang mới của Trung Quốc[…]