Thêm chức năng kiểm tra chính tả tiếng Việt cho Word 2007

Sau khi đọc bài viết “Tạo từ điển kiểm tra chính tả Tiếng Anh tùy biến trong Word 2007” (dantri) và dự án kiểm tra chính tả tiếng Việt tại http://code.google.com/p/hunspell-spellcheck-vi/, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm chức năng kiểm tra chính tả tiếng Word 2007 (có thể Word 2003 cũng được nhưng mình chưa Read more about Thêm chức năng kiểm tra chính tả tiếng Việt cho Word 2007[…]