Window 7 không shutdown được

Ta thường gặp không tắt được máy hoặc trên window 7 shutdown máy không hiện lên thông báo gì và không tắt được máy thì ta làm thế nào?

Trong quá trình Shut Down, Windows sẽ tiến hành đóng một số các dịch vụ hệ thống và đóng gói các dữ liệu cần thiết để việc khởi động Windows được “ngon lành”. Nếu chẳn may một dịch vụ nào đó của hệ thống gặp vấn đề, việc “treo” Shut Down là vấn đề không tránh khỏi.

Để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra chi tiết các quá trình mà Windows sẽ làm việc khi Shut Down, bạn có thể thiết lập để Windows hiển thị bằng cách: khởi động tính năng Registry Editor và truy cập theo đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System

Quan sát và tìm đến khóa VerboseStatus, nhấn phải chuột vào nó và chọn Modify, sau đó thay đổi giá trị “1”.

Nếu không thấy, bạn hãy tiến hành tạo mới khóa này bằng cách nhấn phải chuột vào chỗ trống và chọn New > DWORD (32-bit) Value > đặt tên là “VerboseStatus” và thiết lập giá trị là “1”.

Bây giờ mỗi khi Shut Down, bạn sẽ được Microsoft liệt kê các quá trình sẽ đóng khi “Shutting down…”, nếu quá trình bị treo ở phần nào, bạn có thể nhanh chóng xác định được ngay.

Window 7 không shutdown được

Window 7 không shutdown được

Bình luận qua Facebook

bình luận